Pomůžeme Vám s financováním Vašeho projektu.

Financování

V této oblasti jsme Vám schopni  pomoci z přípravou k zabezpečení úvěru u bankovního ústavu a propočítaní nákladů na výstavbu Vašeho domu nebo rekonstrukce bytu.

Doporučujeme, v případě rozsáhlejší výstavby, si nechat připravit výkaz výměr pro Vaší stavbu, kde Vám nezávislá osoba připraví slepý rozpočet pro dodavatele stavby a tím se zamezí rozdílům v ocenění stavby dodavatelem a  pro Vás se usnadní výběr dodavatele dle prvního a většinou nejdůležitějšího kritéria , kterým  je cena. Samozřejmě jako druhé kritérium si vždy ověřte reference dodavatele stavby.

Spolupracujeme